Elektro Suchý

Návrhy elektroinstalací a hromosvodů
Dokumentace skutečného provedení instalací
Přejít na obsah
ZPRACUJEME DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVODU
Dokumentace skutečného provedení elektroinstalace není součástí dokumentů pro vydání stavebního povolení, resp. pro vydání tzv. stavebního záměru (viz Stavební zákon 283/2021 Sb. s účinností od 1.7.2023), po dokonční stavby musí být tato dokumentace zpracována, pokud byly provedeny úpravy dokumentace pro provádění stavby. Obsahem jsou podklady dokumentace pro provádění stavby pro elektroinstalaci a hromosvod. Pro revizi pak musí být reviznímu technikovi předložena tato dokumentace skutečného provedení, která zachycuje konečný stav montáží elektro. To platí i v případě přestaveb, oprav a úprav elektroinstalace, kdy obvykle původní projekt chybí a je potřeba udělat revizi. Dokumentace skutečného provedení je vypracována na základě podrobné fyzické prohlídky objektu a dostupných podkladů. Od 1.7.2022 navíc vstoupil v účinnost Zákon 250/2021 Sb., který povinnosti mít dokumentaci od instalovaných elektrických zařízení nekompromisně vyžaduje, a to nejen pro domy pro bydlení, ale i pro všechny firmy.
ZKONTROLUJEME A REVIDUJEME RUČNÍCH ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ A VYSTAVÍME PROTOKOL
Od 1.7.2022 se za vyhrazená elektrická zařízení nepovažují:
  • ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V, pokud nejsou určeny pro pevné připojení k elektrické síti (jinými slovy vrtačky, rychlovarné konvice, PC ... tedy skoro všechno, co pracuje na elektřinu a je zapojováno do zásuvky)
  • prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody
U těchto zařízení tím odpadla povinnost každoroční revize podle Vyhlášky 190/2022 Sb. Je ale povinností provádět na těchto spotřebičích pravidelné kontroly a revize! Tato povinnost vyplývá z jiných zákonů, jako je např. Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), který nařizuje zajistit ochranu zdraví při práci s odvoláním na Zákon č. 309/2006 Sb., apod. Tento zákon stanovuje povinnost: "Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány...". Z Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. pak vyplývá, že to musí být nejméně jednou za 12 měsíců.
PROVEDEME NÁVRH, OPRAVU A REKONSTRUKCI ELEKTROINSTALACÍ
Navrhneme způsob a provedení oprav elektrických domovních sítí, rekonstrukce elektrických rozvodů, nové rozvody elektřiny v přístavbách, přestavbách, chalupách a garážích. Po ukončení prací vám předáme dokumentaci skutečného provedení a revizní zprávu (pokud její potřeba vyplyne z rozsahu úprav)
ELEKTROINSTALACE
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
Jsme certifikovaná firma pro instalace bezpečnostních zařízení, zejména špičkových systémů české společnosti Jablotron.
NAVRHNEME A INSTALUJEME KAMEROVÉ SYSTÉMY
které zvýší míru ochrany majetku a společně se zabezpečovacími systémy vytvoří účinnou bariéru proti násilnému vniknutí do vašich prostor. Díky propojení kamer do počítače a mobilního telefonu máte bezprostřední přehled o situaci v místě zabezpečení.
Ing. Jiří Suchý, tel. +420 773 250 212Napište prosím, Váš požadavek:Elektroinstalace Jiří Suchý - +420 773250212
Návrat na obsah